Zoek
Filters
Close

Verzendkosten en retouren

Verzending + kosten:
Dinsdag t/m vrijdag besteld voor 15.00 en betaald met Ideal , worden dezelfde dag nog verzonden
wij verzenden elke werkdag en 99,9% is uit voorraad leverbaar , Pakket post €. 7,50 , brievenbus post €. 2,50 .
Paypal betaling vereist aangetekend verzenden (er zullen dan extra kosten worden berekend)

Reclames:
1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk, of per mail bij ons te zijn ingediend, zullende na afloop van die termijn elk recht van reclame automatisch zijn vervallen. Geringe verschillen, zoals bijvoorbeeld in kleur en/of structuur, geven nimmer recht op reclame.

2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven afnemer niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele  order noch tot enigerlei schadevergoeding.

3. Door over goederen te beschikken, zelfs nadat eerst is gereclameerd, vervalt elk recht op reclame.

4. Geaccepteerde reclames worden door ons slechts aanvaard onder voorbehoud dat de evt. hieruit resulterende retourzending onbeschadigd en in originele verpakking franco aan ons wordt teruggezonden.

5. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat wij zulks schriftelijk hebben toegestaan. Geschieden zij zonder onze toestemming, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer; in ieder geval zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening van afnemer op te slaan. Door ons niet aanvaarde retourzendingen ontheffen afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

6. Door ons geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.
Zie ook onze Algemene voorwaarden